งานเข้ารูป สวยงาม เน้นการติดตั้ง

ชิ้นหลังมีชิ้นประกบ ทับอีกหนึ่งชิ้น เพิ่มความสวยงามแบบลงตัว