B-Wave
ชุดแต่งรอบคัน B-Wave รวม4ชิ้นทำสีพร้อมติดตั้้ง กันชนหน้า กันชนท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งสองชิ้น
ราคาพิเศษชุดละึ 16,500บาท
 
 
 
 
Uras
ชุดแต่งรอบคัน Uras รวม4ชิ้นทำสีพร้อมติดตั้้ง กันชนหน้า กันชนท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งสองชิ้น และสเกริ์ต ข้างซ้าย ,ขวา
ราคาพิเศษชุดละึ16,500 บาท
 
 
 
TBO
ชุดแต่งรอบคัน TBO รวม4ชิ้นทำสีพร้อมติดตั้้ง กันชนหน้า กันชนท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งสองชิ้น และสเกริ์ต ข้างซ้าย ,ขวา
ราคาพิเศษชุดละึ16,500 บาท