Cefiro A33 ทรงห้าง
ชุดแต่งรอบคัน ทรงห้าง รวม2ชิ้นหน้า-หลังทำสีพร้อมติดตั้้ง
ราคาชุดละ 5,800 บาท
 
 
 
 
Cefiro A33 Wald
ชุดแต่งรอบคัน Wald รวม4ชิ้นทำสีพร้อมติดตั้้ง
ราคาชุดละ 8,600 บาท
 
 
 
 
Cefiro A33 Valand
ชุดแต่งรอบคัน Valand รวม4ชิ้นทำสีพร้อมติดตั้้ง
ราคาชุดละ 8,600 บาท